Wat is NLP?

NLP is een techniek die mensen helpt hun beperkende overtuigingen te veranderen.

NLP grondleggers Richard Bandler en John Grinder onderzochten het proces van communicatie en verandering en ontdekten dat dit proces gebaseerd is op taal, neuropsychologie en cybernetica.          Zo ontstond , Neuro Linguïstisch Programmeren, kortweg NLP.

Zij hebben hun verworven inzichten en technieken over de hele wereld uitgedragen en hebben daarbij verbluffende resultaten behaald.  Al snel werden psychologen, psychiaters coaches en andere hulpverleners geïnspireerd om NLP technieken toe te passen bij het begeleiden van hun cliënten.

Het is een uitermate geschikt hulpmiddel voor persoonlijk verandering en zelfinzicht. Door de snel merkbare resultaten heeft NLP dan ook snel aan populariteit gewonnen.

      Waar gaat het over?

Iedereen heeft een eigen identiteit. Deze identiteit ontwikkelt zich door wat we in ons leven meemaken. Elk mens doet zijn ervaringen op via de vijf zintuigen: kijken, luisteren, voelen, proeven en ruiken en verwerkt deze ervaringen via drie kanalen:

Neurologisch: Alles wat we hebben meegemaakt ligt opgeslagen in het geheugen. De herinneringen aan onze ervaringen, onze gevoelens, gedachten en emoties besturen ons gedrag in het hier en nu. Ook als we dat gedrag liever niet zouden willen. In dit gedrag ligt ook de manier van onze communicatie.

Linguïstisch: Communiceren doen we door middel van gesproken taal en door middel van lichaamstaal (houding, gebaren, toonhoogte, gezichtsuitdrukking, enz.).

Programmeren: Terwijl we communiceren, kunnen wij anderen, anderen ons, of onszelf iets leren, afleren of laten veranderen.

      Positief uitgangspunt.

    NLP leert ons aan de slag gaan met onze vijf zintuigen, onze gedachten en gevoelens, en levert de gereedschappen die de manier waarop we ervaringen uit ons geheugen ophalen en ervaren kunnen veranderen. Het resultaat is dat we structureel anders tegen dingen gaan aankijken, anders gaan luisteren en communiceren. Waardoor we ons anders gaan voelen en gedragen. Het gaat er bij NLP om hoe de ervaringen in het leven tot nu toe, de kwaliteit van het bestaan in het hier en nu beïnvloeden. En hoe je daar makkelijk veranderingen in kan aanbrengen.

    NLP = Oplossing

    NLP houdt zich niet bezig met het probleem maar met de oplossing. Met NLP is men in staat om op zeer korte termijn het beste in zichzelf te ontdekken.   Het is dan ook meestal niet nodig om het hele levensverhaal opnieuw op te rakelen om positieve veranderingen aan te brengen. Het gaat bij NLP om de oplossing.

      Voor wie?

    NLP is iets voor mensen die op het persoonlijke en/of professionele vlak willen veranderen Dat kan betrekking hebben op iets wat je doet en voortaan wilt laten of iets wat graag wilt, maar waar je de kracht niet voor kunt vinden.

  Loop je in je dagelijks leven aan tegen een van de volgende zaken

Allergieën (Niet aangeboren), Angsten, Blokkades, Concentratie problemen, Je Doelen niet (bereiken), Fobieën, Hoogtevrees, Kritiek (omgaan met), moeite met Leren, Moed, Persoonlijkheid, Pijn, Prestaties, Problemen, Piekeren, Spanning, Stress, Studeren, Relaties (verbeteren), Rouwverwerking, Spreekangst, Examenvrees, Stress, Verdriet, Vliegangst, problemen in de Ouder-kindrelaties, zelfbeperking, Zelfrespect, Zelfvertrouwen, enz.

Maak dan een afspraak voor een gratis informatiegesprek of een NLP coachsessie

Mijn doel is samen met jou de oplossing te vinden.

Hoe ziet een NLP coachsessie eruit,

We gaan meteen aan de slag en nemen jouw hulpvraag* onder de loep. Zodra we deze duidelijk in kaart hebben en weten waar we naartoe werken gaan we de belemmerende overtuigingen aanpakken door het toepassen van een of meer op jouw afgestemde NLP technieken.  Als laatste testen we of het gewenst resultaat aanwezig is.

*Heb je meerdere hulpvragen tegelijk die niet met elkaar verbonden zijn en niet in een sessie passen dan kan hiervoor een vervolgafspraak worden gemaakt.

Wil je eerst een vrijblijvend informatiegesprek neemt dan gerust contact met mij op.

Info@hypnovisi.nl

NLP Master Practitioner certified by The Society of Neuro Linguistic programming™